Aile Danışmanlığı Örnek Uygulama Ödevi Soruları ve Cevapları

Download file "aile+o_dev...pdf"

Aile Danışmanlığı Uygulama Ödevi Soruları

1. Sorular ( Her bir soru tarzından 10 adet soru yazılacaktır.)

  • Doğrusal soru
  • Döngüsel soru
  • Stratejik soru
  • Yansıtıcı soru
  • Mucizevî soru

2. Yaşam Çizgisi tekniği eşlerin her birine ayrı ayrı uygulanıp, değerlendirme yazılacaktır.

3. Erken Hatıralar tekniği eşlerin her birine ayrı ayrı uygulanıp, 8 adet anı yazmaları istenecektir.


4.Tipik Bir gün tekniği eşlerin her birine ayrı ayrı uygulanıp, bir günlerini yazmaları istenecektir.


5. Bir dakikalık serbest yazı tekniği eşlerin her birine uygulanıp yaşadıklarını yazmaları istenilecektir.


6. Yaz – Oku – Yak tekniği bir çifte uygulanacaktır.


7. Yapılandırılmış kavga tekniği bir çifte uygulanacaktır.


8. Kukla uygulaması tekniği bir çocuğa uygulanıp, süreç raporlaştırılıp değerlendirme yazılacaktır.


9.Heykel uygulaması tekniği eşlerden birine uygulanacak ve süreç raporlaştırılacaktır.


10. Bireysel Danışma tekniği uygulanıp süreç raporlaştırılıp değerlendirme yazılacaktır.


11. Bir çifte aile danışması uygulanıp, bir seans rapor halinde yazılacaktır.